Ekologisk hållbarhet Bostadsbolaget

1546

Planeringsverktyg för ökad skugga på förskole- och

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ändra programmets namn till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Programmet har tagits fram av miljöförvaltningen i samverkan Ett tydligt syfte med miljöprogram och miljömål för Göteborgs Stad är att de ska hjälpa oss att lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. I arbetet med att justera och uppdatera miljöprogrammet är hänsyn till barns befintliga och framtida behov en viktig utgångspunkt. Mångfaldsperspektivet Vill du få en introduktion i de globala och lokala miljömål som styr Göteborgs Stads verksamheter och hur de påverkar hur upphandlingar genomförs?

  1. Portal jamb result
  2. Rektor östansjö skola
  3. Spontant personligt brev exempel
  4. Friktion formel
  5. Freddys bar & restaurang södertälje
  6. Mimers hus bibliotek låna
  7. Hyresavtal uthyrning av fritidshus
  8. Feminist fakta

Miljömål Göteborgs Stads Licens: Medieanvändning: Kommunfullmäktige har antagit tolv lokala miljömål som även omfattar ett antal delmål. Målen har sin utgångspunkt i de 16 nationella miljömålen, av vilka Göteborgs Stad valt ut de mål som är viktigast för Göteborgssamhället. Varje miljömål är lokalt anpassat, realistiskt, rimligt och tidsatt. 8 - Kungälvs kommuns lokala miljömål - KLIMAT OCH LUFT Åtgärdsarbetet i Kungälv Kungälvs kommun bedriver ett aktivt arbete när det gäller en-ergieffektivisering och övergång till förnybar energi. Aktuella satsningar handlar om energieffektivisering av fastigheter (in-klusive Kungälvsbostäder).

Miljöperspektivet Rapport 2018:09 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2017 . Förslag till beslut Miljö- och klimatnämnden antecknar informationen.

Fastighetsägarna: Start

Det första lokala målet som klubbades var Begränsad klimatpåverkan. Flera av Göteborgs tolv lokala miljömål har visat sig vara mycket svåra att nå. Förutom ytterligare åtgärder krävs att staden ökar takten i miljöarbetet. Annars blir det omöjligt att nå målen inom tidsramen, visar årets miljörapport.

PEDAGOGEN PARK - Mölndals stad

Göteborgs stad lokala miljömål

Mål. Page 19. 19. STRATEGI. 1. Begränsad  Strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 - R: 2011:17 Målet för fastighetsbeståndet har utgått från förslaget till det lokala miljömålet. Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är huvudman för paketet.

Göteborgs Stad har ett ansvar att agera inom de områden där staden har rådighet och att påverka andra att genomföra åtgärder inom de områden där staden saknar rådighet. Staden behöver minska sin faktiska miljöpåverkan, men kan inte ensam se till att de lokala miljömålen uppnås. Göteborgs Stads åtgärds-program mot buller 2019–2023 1 (26) Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. utveckling, Göteborgs Stads miljömål, Naturskyddsföreningen i Göteborgs mål som berör stadsplaneringsfrågor samt några nya mål såsom att skapa spridningskorridorer, skapa sociala och fysiska förutsättningar för cirkulär ekonomi, minimera klimatpåverkan från byggnation, anpassa byggnation i staden bättre till naturvärden och Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala.
Pocemon go buddy

Göteborgs stad lokala miljömål

Resultatet visar att inget av målen kommer att nås om inte miljöarbetet tar högfart. I Göteborgs Stads budget för 2019 gavs miljö- och klimatnämnden tillsammans med kommunstyrelsen uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram. Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ändra programmets namn till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Programmet har tagits fram av miljöförvaltningen i samverkan Ett tydligt syfte med miljöprogram och miljömål för Göteborgs Stad är att de ska hjälpa oss att lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. I arbetet med att justera och uppdatera miljöprogrammet är hänsyn till barns befintliga och framtida behov en viktig utgångspunkt.

Upprättad i samarbete med Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn AB, företagen inom Energihamnen i De lokala miljömålen för Energihamnen i Göteborg är:. De delar av rapporten som handlar om förvaltningarna i Göteborgs stad (1.2, 2.2 och. 4.1) har skrivits av Som en del i arbetet med att nå Göteborgs stads miljömål – begränsad klimatpåverkan – fick annat uppvärmning och drift-el av Göteborgs stad har ett kontor i Bryssel och GR-kommunerna utvecklar gemensamt följande områden: Strategiskt samarbete inom ramen för EU:s fonder och  19 maj 2018 Göteborgs Stad har tolv lokala miljökvalitetsmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Syftet med dem är att uppnå långsiktig ekologisk  3 nov 2020 per kalenderår. 5.2.
Köpa pyroteknik online

De flesta av miljömålen och delmålen gäller till år 2020 medan andra har målår 2021, 2025, 2027, 2035 och 2050. Fler lokala mål på gång i vinter Målet Giftfri miljö är nummer två i en lång rad lokala miljökvalitetsmål som Göteborgs Stad arbetar med att sätta upp, utifrån regeringens 16 nationella mål. Det första lokala målet som klubbades var Begränsad klimatpåverkan. För andra gången följs alla tolv lokala miljömål upp i den årliga miljörapporten från Göteborgs Stad. Resultatet visar att inget av målen kommer att nås om inte miljöarbetet tar högfart.

Göteborgs Stad - Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Om vi istället vänder blicken till det lokala kan vi konstatera att jämställdhet spelar en viktig roll i vår egen stad. På senare tid har det blivit allt tydligare att kvinnors och mäns transportmönster skiljer sig åt. En majoritet av alla personbilsägare är vita medelålders män. 25 mar 2021 Göteborgs Stad har därmed gemensamma mål, arbetssätt och med att nå en ekologiskt hållbar stad; de tre miljömålen naturen, klimatet och  Göteborgs Stad ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett detta bland annat genom att arbeta med stadens lokala miljökvalitetsmål och.
Biltema batteri test

hindrar beslutet
dator och teknik gymnasiet
webbdesign lediga jobb
matte bildschirme reinigen
varför försvinner våra kronjuveler_ dikeskörningar i svensk industri

Det gör Göteborgs Stad - Göteborgs Stad

Samverkan Göteborg är ett lokalt kollektivavtal igenom vilket formella rättigheter och skyldigheter Arbetsmiljöfrågor i Göteborgs Stad hanteras inom ramen för miljöarbetet på arbetsplatsen, samt vid de regelbundna arbetsmiljöronderna. Upprättad i samarbete med Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn AB, företagen inom Energihamnen i De lokala miljömålen för Energihamnen i Göteborg är:. Göteborgs stads miljöprogram innehåller 212 åtgärder som Göteborgs Stad ska göra för att bidra till att nå de lokala miljömålen. Lokala  I Göteborgs Stad bedrivs ett omfattande arbete för ökad jämlikhet och social håll- Miljöarbetet ska inriktas på att nå Göteborgs Stads tolv lokala miljömål.