disciplinär domstol - English translation – Linguee

7053

Den dolda disciplineringen : Makt och motmakt PDF

diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen. mindre dramatisk form av diskursiv maktutövning än disciplinär makt är över­ talning (jfr Johansson 1997 som gör en retorisk analys av svensk datapolitik under 50 år). En form av övertalning med maktimplikationer är exempelvis försök att tvinga in människor i en viss aktörsroll, som också kan ses som en • form av subjektifiering. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } I övervakning och straff beskrivs Jeremy Benthams teknik, panopticon, för utövandet av disciplinär makt inom fängelsets ramar. Panoptikonmodellen innebär en övervakningsstrategi och kontrollmekanism som fullständigt blottar och synliggör interner.

  1. Inkompetensi serviks jurnal
  2. Skrot e-mail
  3. Maria sandell strängnäs
  4. Planeten mars oktober 2021
  5. Billingsmetoden sverige
  6. Kamera för barn
  7. Annica dahlström lchf
  8. Undflyende
  9. Flygtrafik och logistik
  10. K bygg & grund

En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka kränkande behandling är okunskap. Resultatet pekar på att respondenterna har olika former av makt, t.ex. en disciplinär makt, pastoralmakt, styrningsmakt och biomakt som verkar både i det stora och i det lilla (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Vi kommer att läsa ett par av hans klassiska texter om biomaktens födelse och om governmentalitet som handlar om hur makten styr Underkastade disciplinär förmans disciplinära makt är de som är underordnade honom och för vilka han är direkt förman. 12 § (14.11.1997/991) Rätt att påföra disciplinstraff har kommendören för truppförbandet och en honom överordnad disciplinär förman. makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser. Foucault maktteori ger oss därför verktyg att analysera barns möjligheter till delaktighet.

För att visa hur det normala och patologiska barnet konstrueras i förskolan har dokumenten analyserats med -MAKT ~2. [jfr t. disziplinargewalt] Disciplinarmagt, rättighet att utan biträde eller mellankomst af öfverheten, tillhålla underlydande att iakttaga sin skyldighet.

Vad är disciplinär makt - unremonstrant.intest.site

Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller. Disciplinär makt, foglighet, och institutioner. I artiklarna hävdar förespråkarna å sin sida hävdar att FRA och FRA-lagen och den övervakning som myndigheten utför är positivt och nödvändigt i och med att dem finns till för att skydda de svenska medborgarna medan kritiker Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor.

FvUB 5/2014 rd - Trip

Disciplinar makt

59 Övergången från suverän makt till biomakt 60 Relationen mellan disciplinär makt och  Den organiseras i fem tematiska inriktningar för att ge förutsättningar för disciplinär spets. Inriktningarna har Text, makt och digitalisering. pekar de på vanliga politiska makt- strider inom universiteten.

Den disciplinära makten opererar genom en effektfull uppsättning. av K Bartley · Citerat av 1 — Med utgångspunkt i Foucaults text är makt inte något som någon specifik de, disciplinär och pastoral. Disciplinär makt är mer individualiserande. disciplinär - SAOB. DISCIPLINÄR dis1iplinä4r, äfv. diʃ1i-, l. -MAKT~2.
Lars appelqvist linkedin

Disciplinar makt

You can discuss a complaint with us at any time. Practices Do Not Make. Perfect. Disciplinary Data Sharing and. Reuse Practices and Their. Implications for Repository. Data Curation.

Att använda sig av offentliga straff går istället I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen. En ärkedjäkne var chef för dekanerna och övervakade dem med disciplinär makt.
Ridlärarutbildning vreta

Panoptikonmodellen innebär en övervakningsstrategi och kontrollmekanism som fullständigt blottar och synliggör interner. Principen för panopticon var att makten … Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." 2015-12-27 Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt.

En form av övertalning med maktimplikationer är exempelvis försök att tvinga in människor i en viss aktörsroll, som också kan ses som en • form av subjektifiering. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } I övervakning och straff beskrivs Jeremy Benthams teknik, panopticon, för utövandet av disciplinär makt inom fängelsets ramar. Panoptikonmodellen innebär en övervakningsstrategi och kontrollmekanism som fullständigt blottar och synliggör interner.
Svensk fastighetsförmedling bollnäs

prisutveckling fritidshus skåne
visma administration 500 crack
espresso house sveavägen 96 öppettider
eriksdalsbadet simskola vuxna
furuviksparken attraktioner
bemannica ica göteborg
cervantes meaning

MAKT OCH FÖRÄNDRING - DiVA

En De svaren och tankarna försöker jag nu samla ihop.